Infoside til presse/media

Her vil det til tider bli lagt ut diverse pressemeldinger samt illustrasjonsbilder til bruk for pressen/media. Ved bruk av bildene skal det opplyses om at bildene er hentet fra http://grongutmark.no/ . Der det opplyses om hvem som har tatt bildet, skal fotograf oppgies. Ønskes det mer informasjon om jakt og fiske i Grong, ta kontakt med Grong Utmarksråd via post@grongfri.no eller på telefon 74312700.  
Pressemeldinger:
  • Grong Utmarksråd – endelig på nett
Presse
Presse/media service: