Arbeidsutvalget

client1
Tor Arild Elstad
 • Leder i Arbeidsutvalget
 • Tlf: 908 48 303/905 04 528
 • E-Mail: taelstad@online.no
 • Adresse: Elstad 7870 Grong
client2
Håvar Welde
 • Medlem i Arbeidsutvalget
 • Tlf:
 • E-Mail:
 • Adresse: Gartland, 7870 Grong
client3
Erlend Fiskum
 • Nestleder i Arbeidsutvalget
 • Tlf: 934 52 429
 • E-Mail: erlendfi@online.no
 • Adresse: 7870 Grong
client4
John Nesser (Ulvig Kiær)
 • Fast plass i arbeidsutvalget
 • Tlf: 958 20 250
 • E-Mail: john.nesser@ulvig-kiar.no
 • Adresse: Sanddøla Gård, 7870 Grong
client5
Svein Terje Fiskum (Grong og Harran skogeierlag)
 • Fast plass i arbeidsutvalget
 • Tlf: 481 00 972
 • E-Mail: sv-fisk@online.no
 • Adresse: Fossland, 7870 Grong
client6
Sekretariat – Grong Fritidssenter v/Ragnar Holm
 • Sekretær i arbeidsutvalget
 • Tlf: 74312704/91354947
 • E-Mail: ragnar@grongfri.no
 • Adresse: Grong Fritidssenter, 7870 Grong