Om Grong Utmarksråd

Grong Utmarksråd ble stiftet i 1991, og er en overbygging for alle utmarkslag i Grong kommune. Kommuneskogen, skogeierlaget og bondelaget er også medlemmer i utmarksråd.


Grong Utmarksråd skal bistå utmarkslagene i faglige og økonomiske saker, samt profilere jakt og fisketilbudet i Grong utad.

Grong Utmarksråd ledes av et arbeidsutvalg bestående av 5 personer, samt et sekretariat. 

Grong Utmarksråd’s historie og organisering kan du lese mere om i denne PP-presentasjonen.