Medlemsinfo

Årsmøte GUR 2011:

Årsmøtet ble avholdt mandag 28. mars 2011 kl. 19.00 på Harran Kro. Det var 10 personer tilstede. 9 hadde stemmerett.