Sørsida utm.lag

Sørsida Utmarkslag ligger noen få km. sør for Grong sentrum, med blant annet Geitfjellet som dominerende landemerke. Utmarkslaget består av ca. 30 grunneiere som disponerer ca. 75.000 daa. Laget kan tilby både rype og skogsfuglterreng. I tillegg kan det jaktes bever og elg. Ønsker du mer informasjon om jakt og fiskemulighetene hos Sørsida Utmarkslag – klikk her.