Rosset utm.lag

Rosset Utmarkslag ligger øst for Namsen, ved Gartland, ca. 10 km. nord for Grong sentrum (se kart). Utmarkslaget består av 4 grunneiere som disponerer ca. 45.000 daa. Laget tilbyr både rype- og skogsfuglterreng. I tillegg kan det jaktes både rådyr, elg og bever. Ønsker du mer informasjon om jakt og fisketilbudet hos Rosset Utmarkslag – klikk her.