Elstad utm.lag

Elstad utmarkslag ligger øst for Namsen, ved Gartland, ca. 10 km. nord for Grong sentrum. Utmarkslaget består av 4 grunneiere som disponerer over ca. 45.000 daa. Ønsker du mer informasjon om jakt og fiskemulighetene hos Elstad Utmarkslag – klikk her, eller gå inn på Elstad utmarkslags egen hjemmeside – se link nedenfor.