Revejakt – skuddpremieordninga i Grong!

fox-utmarksradOrdninga har eksistert siden 1996 og det er til sammen, siden den gang, innlevert 370 rødrev (kr. 300 pr. stk.), 72 mår (kr. 200 pr. stk.), 19 villmink (kr. 100 pr. stk.), 66 røyskatt (kr. 100 pr. stk.), 59 ravn (kr. 50 pr. stk.) og 186 kråker (kr. 25 pr. stk.) for utbetaling av skuddpremie (pr. desember 2010).Følgende parter deler på utbetalingene: Grong kommune, Grong Fjellstyre, Grong Sau og geitavelslag, Grong jakt og fiskeforening, Harran Fjellstyre og Grong Utmarksråd. Sistnevnte administrerer ordningen.Alle jegere i Grong oppfordres til å jakte smårovvilt. Har du et sesongkort for småvilt på et område i Grong, gir det deg retten til å jakte smårovvilt, i gjeldende jaktperiode, i hele kommunen. De felte dyr som du ønsker skuddpremie på, må registreres hos Grong utmarksråd/turistkontoret. Er du usikker eller har spørsmål til ordningen – ta kontakt med Grong utmarksråd/turistkontoret på tlf. 74 31 27 00.
fox-utmarksrad-man
Tiden er inne for revejakt. Gjør som jegeren på bildet og delta i jakta på smårovviltet.

Statistikk skuddpremier: