Skogsfugljakt

skogsfugljaktI Grong finner du fine områder for skogsfugljakt. Vi har gode bestander av både storfugl, orrfugl og jerpe, selv om mengden varierer fra år til år. Skogsfugljakta starter 10. september på privat grunn og 15. september på statsallmenningene. I de fleste områdene i kommunen må det vises særlig hensyn til elgjakta de første 14 dagene av elgjakta. Etter den tid praktisres det samjakt i de aller fleste områdene.Hvilke områder som er best, må jegeren selv avgjøre, men vi kan gjerne veilede/informere om de ulike terrengene. Ønsker du mer detaljert informasjon om skogsfuglterrengene, er det bare å gå inn på det enkelte utmarkslags infoside, hvor du finner mailadressen og telefon til utmarkslagets kontaktperson.Du kan også ta en titt på infofolderen; Småviltjakt i Grong, eller kontakte Grong Fritidssenter på post@grongfri.no eller tlf. 74312700.