Rypejakt

rypejaktBåde utmarkslagene i Grong og begge statsalmenningene tilbyr rypejakt. Her kan jaktes både fjellrype (skarv) og lirype. Prisen er lik for jakt med og uten hund.På privat grunn starter rypejakta den 10. september mens statsallmenningene starter den 15. september. I statsallmenningene må utenbygds jegere med hund søke om jakt i regulert periode (15.09 – 24.09). Søknadsfrist er 1. april. Som hovedregel leier de fleste utmarkslagene i kommunen ut terrengene til jaktlag i perioden 10.09 til 24.09. Fra og med 25.09 er det fritt kortsalg. I første del av elgjakta skal småviltjakta primært foregå i høyfjellet. Du finner også noe informasjon ved å gå inn på folderen; Småviltjakt i Grong. For videre informasjon om kontaktpersoner – gå inn på det enkelte utmarkslag i venstremenyen.