Jakt på hjortevilt

I Grong kan du jakte både elg, hjort og rådyr.

hjorteviltElg- og hjortejakta administreres av utmarkslagene/fjellstyrene selv. Flere utmarkslag, og et fjellstyre, tilbyr i dag elg-/hjortejakt i Grong.De fleste utmarkslagene administrerer og selger rådyrjakta selv. Grong Fritidssenter kan informere om de ulike kontaktpersonene i de ulike utmarkslagene.For mer informasjon, gå inn på utmarkslagenes egne infosider, eller ta kontakt med Grong Fritidssenter på post@grongfri.no eller telefon 74312700. Ønsker du mere informasjon om forvaltningen av hjorteviltet (elgen), kan du klikke her.