Gaupe-/jerv- og bjørnejakt

gaupe

Gjennom å løse «rovviltjaktkortet» i Grong, ordner du deg grunneiers tillatelse til jakt på gaupe og jerv, på en enkel og grei måte. Kortet kjøpes hos Grong Fritidssenter/ turistkontoret og gjelder for jaktåret (1. april – 31.mars).

I tillegg til grunneiers tillatelse må du ha registrert deg som lisensjeger hvis du skal jakte jerv og bjørn, og det er jegers ansvar å sjekke at det er dyr igjen på kvoten (gjelder også for kvotejakta på gaupe). For jaktåret 2010/2011 koster rovviltjaktkortet kr. 250,-. Mer informasjon får du ved å henvende deg til post@grongfri.no eller telefon 74312700.

Gjeldende jakttider:
– Gaupe 01.02 – 31.03
– Jerv 10.09 – 15.02
– Bjørn 01.09 – 15.10

Annen viktig informasjon: