Beverjakt

beverjaktBever kan du jakte i over 20 ulike jaktfelt i Grong kommune. Jaktfeltene er relativt ulike, i fra stor elv til relativt små bekker. Beverstammen varierer endel fra jaktfelt til jaktfelt og litt fra år til år.
Årlig tildeler vi drøyt 20 fellingsretter og det felles årlig 8 – 14 bevere totalt i kommunen. Jakttida er delt inn i fire perioder og vårjakta er den det er størst rift om.

Jaktperiodene for bever er som følger:

  • Periode 1.  1. oktober – 23. desember
  • Periode 2.  1. januar – 31. mars
  • Periode 3.  1. april – 20. april
  • Periode 4.  21. april – 10. mai
Prisen for en fellingsrett på bever er kr. 400,- pr. rett. Tre jegere kan jakte sammen på en rett og retten gjelder for et jaktfelt og i en periode. Mer informasjon om beverjakta finner du i infofolderen; Beverjakt i Grong. Allt salg av beverjakt i Grong går gjennom Grong Fritidssenter, som du kan nå via post@grongfri.no eller på telefon 74312700.

Mere informasjon om beverjakta:

Beverstatistikk

beverjakt-bottom