Jakt

grongGrong kommune er ca. 1100 km2 stor, og har store skog- og fjellområder. Kommunen er godt organisert i utmarkslag, og i tillegg til utmarkslaga har vi to fjellstyrer som administrerer statsallmenningene i kommunen. De viktigste småviltartene i Grong er rype, storfugl, orrfugl og hare. Man kan løse et vanlig jaktkort for en gitt periode i et avgrensa område, eller kjøpe en ferdig «pakke» hvor terreng, husvære og orientering av kjentmann mm. inngår i prisen. Perioden fra og med 10. september til og med 24. september defineres som regulert periode. Da selges som hovedregel «pakkene». Fra og med 25. september praktiseres det «fritt» kortsalg. I Grong kan man også løse fellingsretter på rådyr og bever. Fellingsrettene gjelder for et område i en avgrensa periode. Elgjakt leies også ut til jaktlag av enkelte utmarkslag/fjellstyrer. Mer utfyllende informasjon finner du på linkene nedenfor og på de enkelte medlemslagenes infoside.

Nyttig informasjon