Hjorteviltforvaltning

hjorteviltDen lokale forvaltningen av hjorteviltet i Grong, er organisert i et storvald (Grong Storvald hjortevilt). Gjennom en bestandsplan, legges føringene for forvaltningen. Bestandsplanen er godkjent av kommunen og gjelder for en 3-års periode. Vi er i 2014 inne i andre året av fjerde generasjons bestandsplan for hjortevilt i Grong.

Annet: