Forvaltning

Forvaltning betyr; «Å TA VARE PÅ». Som ansvarsfulle rettighetshavere, ønsker grunneierne i Grong å ta vare på både viltet og fisken i kommunen.

Når det gjelder viltforvaltning i Norge, så har det fram til nå vært størst fokus på storviltforvaltningen, og det er særlig her at rettighetshaverne har fått og tatt ansvar. De andre viltartene har også sin forvaltning, som i større og mindre grad er tilpasset den lokale forvaltningen i kommunene. Her vil det nok skje ting etter hvert.

hjorteviltHjorteviltforvaltning  I 2004 ble Grong Storvald hjortevilt etablert, som en del av Grong Utmarksråd. Storvaldet ledes av et oppnevnt elgutvalg, som igjen står i nær dialog med elgvaldene i kommunen. Elgutvalget leder den lokale forvaltningen av hjortevilt (elg, hjort og rådyr) i Grong.Ønsker du å sette deg bedre inn i hjorteviltforvaltningen i Grong – klikk her. forva Rovviltforvaltning